Lac

prawdziwie polski mud


Witaj na stronie informacyjnej generowanej przez Laca.

Połącz się! albo zajrzyj na stronę.

Składnia: zachęta 1  - standard
Składnia: zachęta 2 - taką zachętę masz od początku
Składnia: zachęta 3 - ta pokazuje dużo, ale zajmuje pół ekranu
Składnia: zachęta <%*>

ZACHĘTA <%*>, gdzie %* możesz sam ustalić, to różne zmienne:

%h - twoje ŻYCIE

%H - maksimum twojego życia
%p - procent twojego życia (zdrowie) (znak procenta sam musisz dodać)
%m - twoja MANA
%M - maksimum twojej many
%P - procent twojej many
%v - twoje PUNKTY RUCHU
%V - maksimum twoich punktów ruchu
%b - procent twoich punktów ruchu
%x - twoje punkty doświadczenia (patrz pomoc DOŚWIADCZENIE)
%n - ŻYCIE monitorowanej postaci (patrz pomoc MONITORUJ)
%N - maksimum życia monitorowanej postaci
%o - procent życia monitorowanej postaci
%c - MANA monitorowanej postaci
%C - maksimum MANA monitorowanej postaci
%O - procent many monitorowanej postaci
%X - punkty doświadczenia monitorowanej postaci
%s - ilość życia anioła (ANIOŁ STRÓŻ)
%g - ilość noszonego przy sobie złota
%w - twój czas oczekiwania na wykonanie następnego polecenia
%W - orientacyjna liczba pozostałych do wykonania poleceń (uwaga poniżej)
%S - ilość sekund, przez które nie wolno ci opuścić gry (WCIEL, ZABIJ)
%a - twoja MORALNOŚĆ
%A - "(OOK) " jeśli odejdziesz od klawiatury
%r - nazwa pokoju, w którym przebywasz
%R - vnum pomieszczenia (nieśmiertelni)
%z - nazwa krainy (nieśmiertelni)
%i - pokazuje, czy twoja postać jest niewidzialna
%I - boska niewidzialność (nieśmiertelni)
%t - aktualny czas świata urojonego (w formacie 19:31:38)
%T - aktualny czas naszego świata (w formacie 19:31)
%f - imię aktualnego przeciwnika
%F - imię aktualnego przeciwnika w rozszerzonym formacie x.imię
%e - widoczne wyjścia np. N-e-S (małymi literami zamknięte)
%% - znaczek procenta "%"

Przykład: "ZACHĘTA <%hż %mm %vr> " (spacja po ">" celowa)
ustawi ci zachętę na "<20ż 100m 100r> "

ZACHĘTA 1 ustawia zachętę na "<%A%hż %mm %vr %xdś> "
ZACHĘTA 2 ustawia zachętę na "<%A%hż %mm %vr %xdś><%nż %cm> "
ZACHĘTA 3 ustawia zachętę na "<%A%hż(%p%%) %mm(%P%%) %vr %xdś> "

Uwaga: Polecenia ukryte w aliasach lub w inny sposób wywołane z jednej
linii są przez %W, do momentu wykonania, liczone jako jedno polecenie.
W chwili interpretacji następuje rozwinięcie linii na właściwe
polecenia i zwiększenie wartości %W.

spis treści | kto gra | pomoc | polecenia | profesje | krainy