Lac

prawdziwie polski mud


Witaj na stronie informacyjnej generowanej przez Laca.

Połącz się! albo zajrzyj na stronę.

ZAŁÓŻ TRZYMAJ ZDEJMIJ UBIERZ DOBĄDŹ
Składnia: załóż/ubierz/dobądź <przedmiot>
Składnia: załóż/ubierz/dobądź wszystko
Składnia: trzymaj <przedmiot>
Składnia: zdejmij <przedmiot>
Składnia: zdejmij wszystko

ZAŁÓŻ, UBIERZ i DOBĄDŹ powodują wyjęcie przedmiotu z twojego inwentarza
i używanie go jako ekwipunku. Polecenia te to synonimy, możesz ich używać
wymiennie, dla muda nie ma różnicy, czy "dobywasz" broń, czy "zakładasz".

Polecenie TRZYMAJ powoduje wzięcie przedmiotu w ręce. Jeśli przedmiot jest
magiczny i nie jest przeznaczony do trzymania w rękach, nie będzie miał na
postać żadnego magicznego wpływu. Trzymanie przedmiotu w rękach może być
potrzebne, jeśli chcesz nim kogoś nakarmić lub kopać nim w ziemi. Przedmiot
trzymany w rękach nie może służyć do walki ani oświetlania sobie drogi, w tym
celu musisz użyć jednego z trzech wymienionych wcześniej poleceń.

Polecenie "ZAŁÓŻ WSZYSTKO" spróbuje trzymać i założyć wszystkie rzeczy
z twojego inwentarza, które się do tego nadają.

Nie możesz założyć/trzymać rzeczy, która nie odpowiada twojej moralności,
która jest za ciężka, ani takiej, do której używania brakuje ci doświadczenia
(poziom przedmiotu jest wyższy od twojego).

Dzięki ZDEJMIJ przestajesz używać danej rzeczy i z ekwipunku przechodzi ona
do inwentarza. Możesz próbować zdjąć wszystkie przedmioty jednocześnie.
Niektóre przedmioty (zwane niezdejmowalnymi) nie pozwalają przestać się używać.

W trakcie walki możesz zdejmować lub zakładać jedynie niektóre przedmioty.
Są to bronie, źródła światła, tarcze oraz przedmioty trzymane w ręce.

Zobacz także: pomoc EKWIPUNEK
, pomoc INWENTARZ.

spis treści | kto gra | pomoc | polecenia | profesje | krainy