Lac

prawdziwie polski mud


Witaj na stronie informacyjnej generowanej przez Laca.

Połącz się! albo zajrzyj na stronę.

ROZKAŻ
Składnia: rozkaż <postać> <polecenie>
Składnia: rozkaż wsz <polecenie>

Polecenie ROZKAŻ każe postaci, która jest twoim sługą (zwierzęta kupione
w sklepie albo oczarowane przez ciebie postacie, patrz pomoc OCZAROWANIE
)
wykonać jakieś polecenie. Polecenie może mieć jakieś argumenty.

Wydanie rozkazu wszystkim ("wsz" jako postać) powoduje wydanie rozkazu
wszystkim twoim sługom znajdującym się w tym samym pomieszczeniu, co twoja
postać. Nie ma możliwości kontrolowania sług na odległość.

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za czyny swoich podopiecznych!
Analogicznie, atak na podopiecznego innego gracza jest traktowany jak atak
na samego gracza.

Zobacz także: pomoc SPROWADZENIE SZKIELETU, pomoc WSKRZESZENIE,
pomoc STWORZENIE MUMII, pomoc KONTROLA UMYSŁU, pomoc OCZAROWANIE.

spis treści | kto gra | pomoc | polecenia | profesje | krainy