Lac

prawdziwie polski mud


Witaj na stronie informacyjnej generowanej przez Laca.

Połącz się! albo zajrzyj na stronę.

RAPORT
Składnia: raport [standard|atrybuty|złoto|
zabójstwa|premie|wiek|ochrona] [polecenie]

Polecenie RAPORT służy do zdawania innym raportu na temat twojej postaci.
Zostało skonstruowane w ten sposób, aby dać ci jak największą swobodę
w operowaniu tymi danymi.

Jeśli napiszesz "raport" bez parametru, poda on standardową informację o twoim
życiu, manie, ruchu i doświadczeniu wszystkim postaciom znajdującym się razem
z tobą w pomieszczeniu.

Zobacz także: pomoc ŻYCIE
, pomoc DOŚWIADCZENIE.

Jeśli podasz jeden parametr, musi być on skrótem jednego ze słów:
standard, atrybuty, złoto, zabójstwa, premie, wiek lub ochrona. Każda ta
nazwa tłumaczy chyba wystarczająco, co będzie wynikiem polecenia. W przypadku
podania jednego parametru, dane, których zażądasz, zostaną podane
wszystkim postaciom znajdującym się razem z twoją postacią w pomieszczeniu.

Jeśli dodatkowo podasz kolejny, drugi parametr, będzie on nazwą
polecenia, które zostanie wywołane z argumentem, będącym raportem twojej
postaci. Zrozumienie tego wymaga przykładu.
raport podaje standardową informację wszystkim w pomieszczeniu
ra a ; podaje informacje o atrybutach całej twojej grupie
ra p pow lam podaje informacje o premiach Lamowi
Na przykładzie widać także, że możliwe jest stosowanie skrótów.

spis treści | kto gra | pomoc | polecenia | profesje | krainy