Lac

prawdziwie polski mud


Witaj na stronie informacyjnej generowanej przez Laca.

Połącz się! albo zajrzyj na stronę.

SPÓJRZ PATRZ
Składnia: patrz
Składnia: patrz <przedmiot>
Składnia: patrz <postać>
Składnia: patrz <kierunek>
Składnia: patrz <słowo kluczowe>
Składnia: patrz w <pojemnik/ciało>

PATRZ i SPÓJRZ to synonimy. Mogą być używane zamiennie.

PATRZ to jedno z najczęściej używanych poleceń w grze. Gdy patrzysz na
pomieszczenie, przedmiot lub postać (w tym gracza), ukazuje ci się jego opis.
Patrząc na postać ujrzysz też jej ekwipunek i ogólną ocenę stanu zdrowia.

Samo polecenie PATRZ bez argumentów pokazuje ci opis danego pomieszczenia oraz
przedmioty, graczy i inne postacie, jeżeli się tam znajdują.

PATRZ z parametrem patrzy na postać, przedmiot na ziemi, w inwentarzu lub na
jakiś element pomieszczenia (np. plakaty w szkole). Możesz też patrzeć
w wybranym kierunku, np. "patrz n", "patrz g".

PATRZ W zagląda do wnętrza pojemników. Większe możliwości daje polecenie
OBEJRZYJ
. Uwaga: "patrz w" bez argumentu-przedmiotu to patrzenie na zachód.

Zobacz także: pomoc KIERUNKI, OBEJRZYJ, WGLĄD W INWENTARZ.

spis treści | kto gra | pomoc | polecenia | profesje | krainy