Lac

prawdziwie polski mud


Witaj na stronie informacyjnej generowanej przez Laca.

Połącz się! albo zajrzyj na stronę.

KTO
Składnia: kto [zakres poziomów] [profesja] [klan] ["skrót"] [strefa]
Składnia: kto bogowie/nieśmiertelni/bohaterowie

KTO pokazuje postacie, które są aktualnie w grze.
Niektórzy nieśmiertelni mogą być niewidzialni i nie pokażą się po użyciu KTO.

KTO bez żadnych argumentów pokazuje wszystkie widzialne postacie, które są
obecne w grze w chwili użycia polecenia.

Z argumentami, KTO może wyświetlić postacie na poszczególnych poziomach,
poszczególnych profesji, należących do poszczególnych klanów lub
zamieszkujących określoną strefę.

Znaczenie nawiasów wokół poziomu, profesji i rasy gracza wyjaśnia pomoc
ZAUFANIE
. Za imieniem postaci gracz może umieścić własny TYTUŁ.

Gracze bezczynni ponad 10 minut są oznaczani literką (B) jak BEZCZYNNOŚĆ,
gracze POZA POSTACIĄ literkami (PP), a inne "flagi" również mają pomoc.

Dodatkowy argument "skrót" powoduje zmianę formatu wyświetlania na bardzo
skrócony, dzięki któremu większa ilość postaci mieści się na jednym ekranie.

Przykłady użycia:
kto wszystkie postacie, wylewny format wyświetlania
kto skrót wszystkie postacie, format skrótowy
kto 10 pokazuje wszystkich grających od 10 poziomu włącznie
kto 15 20 wszyscy pomiędzy 15 a 20 poziomem włącznie
kto kle wszyscy grający klerycy
kto bogowie wszyscy widoczni bogowie
kto kle 1 5 wszyscy klerycy pomiędzy 1 a 5 poziomem
kto klan wszyscy gracze należący do klanu
kto Drimith wszyscy gracze zamieszkujący strefę Drimith

spis treści | kto gra | pomoc | polecenia | profesje | krainy