Lac

prawdziwie polski mud


Witaj na stronie informacyjnej generowanej przez Laca.

Połącz się! albo zajrzyj na stronę.

KALENDARZ TYDZIEŃ
Składnia: kalendarz

Polecenie KALENDARZ pokazuje kalendarz na bieżący rok. Ponieważ kalendarz
jest każdego roku taki sam, nie ma potrzeby istnienia polecenia pokazującego
kalendarz dla podanego przez ciebie roku.

KALENDARZ jest na górze opatrzony numerem bieżącego roku. Poniżej następują
bloki miesięcy oznaczone numerami miesięcy w roku i odpowiednimi ich nazwami.
Każdy miesiąc składa się z pięciu siedmiodniowych tygodni.

Oznaczenia dni tygodnia: by - byka, kł - kłamstwa, gr - gromu, wo - wolności,
wi - wielkich bogów, sł - słońca, ks - księżyca.

Kolorem czerwonym zaznaczone są w kalendarzu dni świąteczne, a kolorem zielonym
bieżący dzień.

Zobacz także: pomoc CZAS
, pomoc ŚWIĘTA.

spis treści | kto gra | pomoc | polecenia | profesje | krainy