Lac

prawdziwie polski mud


Witaj na stronie informacyjnej generowanej przez Laca.

Połącz się! albo zajrzyj na stronę.

Składnia: aliasuj            pokazuje spis twoich aliasów
Składnia: aliasuj <nazwa> pokazuje, co robi dany alias
Składnia: aliasuj <nazwa> <polecenie> tworzy nowy alias
Składnia: aliasuj <nazwa> + <polecenie> dopisuje do aliasu dalszą część
Składnia: aliasuj <nazwa> - usuwa ostatnią linijkę aliasu
Składnia: dealiasuj <nazwa> usuwa alias o podanej nazwie
Składnia: przealiasuj <stara> <nowa> zmienia nazwę aliasu na nową

Możesz mieć tyle aliasów, ile chcesz, ale nie przesadzaj, proszę. W tekście
ani nazwie aliasu nie może wystąpić tylda - jest to związane ze sposobem
zapisywania aliasów w pliku postaci. Możesz umieścić wszystko w jednej
linii, używając separatorów (patrz pomoc SEPARATOR
), pod warunkiem,
że masz ustawioną opcję "aliassep" (w przeciwnym razie separator oddziela
polecenia gdy je wpisujesz). Ten sam efekt osiągniesz, pisząc alias w kilku
linijkach (alias nazwa + czynność). Alias nie może używać innych aliasów
w swej treści.

Aliasom można podawać parametry tekstowe podczas ich wykonywania. Jeśli
podasz aliasowi kilka parametrów, ich treścią zostaną zastąpione występujące
w treści aliasu kombinacje od $1 do $9. Jeśli w treści użyjesz niektórych
z kombinacji $1 - $9, łańcuch $0 zostanie zamieniony na treść niewykorzystanych
parametrów, począwszy od $2. Wszystkie parametry aliasu będą podczas wykonywania
wstawione w jego treść zamiast pojedynczego znaku dolara ($), po którym nie
następuje cyfra.

Możesz zapobiec wykonaniu się aliasu, jeśli przed nazwą polecenia, które
zostało "zasłonięte" aliasem wstawisz znak &. Możesz przerywać długie aliasy
wpisując w pustej linii dwa znaki &&.

Zobacz także: pomoc &, &&, OPCJE.

spis treści | kto gra | pomoc | polecenia | profesje | krainy