Lac

prawdziwie polski mud


Witaj na stronie informacyjnej generowanej przez Laca.

Połącz się! albo zajrzyj na stronę.

UPUŚĆ WEŹ DAJ WŁÓŻ PODNIEŚ
Składnia: upuść <przedmiot>
Składnia: upuść <ilość> monet
Składnia: weź <przedmiot>
Składnia: weź <przedmiot> <pojemnik>
Składnia: daj <przedmiot> <postać>
Składnia: daj <ilość> monet <postać>
Składnia: włóż <przedmiot> <pojemnik>
Składnia: włóż <ilość> monet <pojemnik>

UPUŚĆ upuszcza posiadany przez ciebie przedmiot lub pieniądze na ziemię.
WEŹ podnosi przedmiot z ziemi lub wyciąga z pojemnika, jak również
z ciała. PODNIEŚ to synonim WEŹ.

DAJ daje przedmiot/złoto innej postaci.

WŁÓŻ wkłada przedmiot/złoto do pojemnika.

UPUŚĆ, WEŹ, WŁÓŻ, jak również większość poleceń, operujących przedmiotami,
dopuszcza użycie formatu #.przedmiot, gdzie # to numer przedmiotu lub słowo
"wsz". Na przykład, jeśli masz 5 sztyletów, a chcesz upuścić trzeci,
napiszesz "upuść 3.sztylet", a żeby wyjąć wszystkie jabłka z kosza napiszesz
"weź wsz.jabłko kosz".

Żeby dać komuś określoną ilość pieniędzy, napisz:
daj xxx monet Y
gdzie xxx to suma złota, a Y to ten ktoś, komu chcesz dać złoto.

spis treści | kto gra | pomoc | polecenia | profesje | krainy