Lac

prawdziwie polski mud


Witaj na stronie informacyjnej generowanej przez Laca.

Połącz się! albo zajrzyj na stronę.

CZARUJ CZAROWANIE CZARY
Składnia: czaruj <czar> [cel]

Zanim będziesz móc rzucić czar, musisz go wyćwiczyć. Im lepiej go wyćwiczysz,
tym większą masz szansę na pomyślne czarowanie. Rzucanie czarów odbiera punkty
mocy magicznych (patrz pomoc MANA
). Ilość many potrzebnej na czar zmniejsza
się wraz ze wzrostem twojego poziomu (patrz pomoc MAGIA).

<cel> jest opcjonalny. Niektóre czary wymagają podania celu, inne nie,
przyjmując za cel ciebie (defensywne) lub przeciwnika, z którym walczysz
(ofensywne).

Możesz skracać nazwę czaru. Jeżeli musisz podać więcej niż jedno słowo,
musisz napisać je w cudzysłowach np. czaruj "magiczna osłona"
W przypadku jednowyrazowych czarów nie musisz używać apostrofów.

Czary ofensywne mogą zostać obronione przez ofiarę w zależności od jej
atrybutów (OPC, MĄDROŚĆ). Czary zostawiające po sobie efekty zazwyczaj
działają dłużej i/lub lepiej, jeśli rzucający ma wyższy poziom.

Poszczególne czary mają swoje własne strony pomocy (wpisz: pomoc NAZWA CZARU).

Zobacz także: pomoc MAGIA, pomoc UMIEJĘTNOŚCI, pomoc PROFESJONALIZM.

spis treści | kto gra | pomoc | polecenia | profesje | krainy