Lac

prawdziwie polski mud


Witaj na stronie informacyjnej generowanej przez Laca.

Połącz się! albo zajrzyj na stronę.

Składnia: barwy
Składnia: barwy <zdarzenie> [jasny] <kolor>
Składnia: barwy <zdarzenie> domyślny
Składnia: barwy schemat lista
Składnia: barwy schemat pokaż <nazwa>|domyślny
Składnia: barwy schemat ustaw <nazwa>|domyślny

Polecenie barwy służy do przypisywania kolorów różnym zdarzeniom, które
mają miejsce w trakcie gry. Wpisując "BARWY" bez żadnego argumentu, możesz
sprawdzić, jakie kolory są przypisane jakim zdarzeniom.

"BARWY zdarzenie" pozwala ustawiać kolory pojedynczym zdarzeniom.
"BARWY zdarzenie domyślny" przywraca podstawowy kolor dla tego zdarzenia.
(Rozjaśniony kolor uzyskujemy dodając przed nazwą koloru słowo "jasny")

"BARWY SCHEMAT" pozwala ustawiać gotowe, wcześniej przygotowane zestawy barw.
- lista: wyświetla nazwy dostępnych schematów
- pokaż: pokazuje, jakie ustawienia zawiera dany schemat
- ustaw: przypisuje zdarzeniom barwy z wybranego schematu

Przykłady:
"barwy mowa jasny czerwony" - ustawia kolor mowy na
jasny czerwony
"barwy schemat pokaż domyślny" - pokazuje, jakie ustawienia były domyślne
"barwy schemat ustaw domyślny" - przywraca ustawienia z początku gry

Zobacz także: pomoc KOLORY.

spis treści | kto gra | pomoc | polecenia | profesje | krainy